CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ
NÚM. EXPEDIENT 003/2009
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.

DURACIÓ: 48 MESOS
PREU LICITACIÓ:148.500€/12 MESOS(IVA EXCLÒS)
GARANTIA PROVISIONAL: 3% DE L'IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ (17.820,00€)
Preu Adjudicació Provisional: 136.800,00.-€/Anuals(IVA exclòs).
TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT: 29 D'OCTUBRE 2009
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 28-01-2010
ADJUDICATARI PROVISIONAL: SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: Adjudicat definitivament en data 22 de Febrer de 2010
Bookmark and Share

© Ajuntament de Marratxí

Camí de n'Olesa, 66 Sa Cabaneta 07141 | Tel. (+34) 971788100 | Mapa de la web | Contacte | RSS | Avís legal | Protecció de dades